Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
il Sogno Mode kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van il Sogno Mode, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan il Songo Mode verstrekt. il Sogno Mode kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM IL SOGNO MODE GEGEVENS NODIG HEEFT
il Sogno Mode verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan il Sogno Mode uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG IL SOGNO MODE GEGEVENS BEWAART
il Sogno Mode bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
il Sogno Mode verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van il Sogno Mode worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. il Sogno Mode gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
il Sogno Mode maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van il Sogno Mode bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan il Sogno Mode te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. il Sogno Mode heeft hier geen invloed op. il Sogno Mode heeft Google geen toestemming gegeven om via il Sogno Mode verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ilsogno.nl. il Sogno Mode zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
il Sogno Mode neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van il Sogno Mode maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door il Sogno Mode verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met il Sogno Mode op via info@ilsogno.nl. www.ilsogno.nl is een website van il Sogno Mode. 


il Sogno Mode is als volgt te bereiken:

Postadres: Herenstraat 45 3431 CW Nieuwegein
Vestigingsadres: Herenstraat 45 3431 CW Nieuwegein
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30130656
Telefoon: 030 65 79 64 9
E-mailadres: info@ilsogno.nl